مراکز درمانی

بیمارستان آرمان

پاورباکس‌های نصب‌شده در بیمارستان آرمان

|

ارائهٔ خدمات رایگان و هوشمندانه می‌تواند با ایجاد حس خوشایند برای مراجعان، هر مرکز درمانی را از سایرین متمایز کند. با توجه به شرایط خاص بیماران و همراهانشان کوچکترین همدلی و همراهی در این مسیر بسیار تاثیرگذار خواهد بود. ضمن اینکه در شرایط اضطراری نیاز به موبایل بیشتر از همیشه وجود دارد و دسترسی داشتن به ایستگاه‌های شارژ نقطه قوتی در مراکز درمانی است. همهٔ مدل‌های Cube ,Star ,Prime و Galaxy با توجه به میزان نیاز هر مرکز درمانی پیشنهاد می‌شوند.