چرا فرودگاه منچستر تصمیم به استقرار ایستگاه شارژ گرفت؟

چرا فرودگاه منچستر تصمیم به استقرار ایستگاه شارژ گرفت؟

طبق آماری که از فرودگاه ها دریافت شده است، به طور میانگین، مدت زمان انتظار مسافرین پروازهای داخلی و خارجی در سالن انتظار و خروجی گیت‌های …

چرا فرودگاه منچستر تصمیم به استقرار ایستگاه شارژ گرفت؟ ادامه مطلب »